Esi sveicināts alirana.lv E- apmācību vidē!

Mēs, Alirana komanda, esam šeit, lai Tev ērtā, pieejamā veidā piedāvātu pasaulē zinātniski pārbaudītas un inovatīvas apmācību metodes valodas korekcijā un skaņas terapijas pakalpojumus e-vidē.

Skaņa ir kā atslēdziņa uz katra sirdi

 

Šo platformu esam radījuši ikvienam, ar mērķi- piedāvāt dažādas ar skaņu saistītas iespējas un paņēmienus, kurus ērti var apgūt pašmācībā, lai ikdienas dzīve, saskarsme ģimenē, darbā un personīgajās attiecībās TIEŠĀM kļūtu sakārtotāka, vieglāka, veselīgāka, priecīgāka, jaunām idejām un iespējām piepildītāka.

Šī ir platforma, kura piedāvā ikvienam iespēju rast atbildes uz tiem jautājumiem, kuri līdz šim nav atbildēti.

Skaņa un tās bezgalīgie, mums vēl nezināmie izmantošanas veidi sniedz plašas, brīnumainas iespējas iegūt dažādas atbildes, no kurām mums būtiskākā šķiet - kā katrs varam palīdzēt pats sev.

Mūsu piedāvājums ietver:

Valodas programma „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” – interaktīva, mūsdienīga, sistēmiska programma e-vidē, latviešu valodas prasmju un iemaņu (klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas, runas un sapratnes) vingrināšanai no 3 gadu vecuma. Vienīgā šāda tipa programmiņa šobrīd Latvijā. Radīta ar mērķi atvieglot speciālistiem darbu, padarīt mācību procesu bērniem interesantāku, mūsdienīgāku un radošāku, izmantojot datoru un spēles elementus, kā arī iesaistīt šajā procesā vecākus. Noderīga arī bērniem, kuru dzimtā valoda nav latviešu. Vairāk par programmu

Programmas lietošanas ieguvumi:

* Attīsta un trenē klausīšanās prasmes

* Uzlabo lasītprasmi un rakstītprasmi

* Rada izpratni par vārdšķirām

* Māca pareizu vārdu izrunu

* Bērns izmanto datoru gudri - mācību nolūkam spēles veidā

* Praktiski izmantojama skolā/bērnudārzā, kā arī mājās – kopā ar vecākiem

* Regularitāte nodrošina sasniedzamus rezultātus

 

 

Home parents

Vecākiem
Programma „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” veidota, balstoties uz valodas veidošanās agrīnām likumsakarībām. Programma ir domāta latviešu valodas prasmju attīstīšanai. Valodas veidošanās procesā ļoti nozīmīgi ir, ka bērni iemācās klausīties, daudzreiz atkārtot vienus un tos pašus vārdus, frāzes, teikumus. Tā bērni mācās modelēt un attīstīt valodu.
 

Home parents

Skolotājiem / Logopēdiem
 
Programma  „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” veidota, balstoties uz valodas veidošanās agrīnām likumsakarībām. Programma ir domāta latviešu valodas prasmju attīstīšanai.