Blogs

 • Individuālās nodarbības sākumskolas skolēniem
  04/09/15
  Alirana

  Individuālās nodarbības ar valodas programmu „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” sākumskolas skolēniem

  Individuālās nodarbības ar valodas programmu „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” sākumskolas skolēniem

  Nodarbību laiks: laiks tiek saskaņots individuāli

  Nodarbības ilgums: 40 min

  Nodarbības domātas ar mērķi vingrināt latviešu valodas prasmes sākumskolas skolēniem, izmantojot valodas programmu „Klausies. Runā. Lasi. Raksti”. Ja kādu iemeslu dēļ ģimenē nav iespēja ar šo programmu strādāt pašiem, bet ir vēlēšanās un vajadzība, šādu iespēju interesentiem varam nodrošināt, piedāvājot konsultanta pakalpojumus (pieteikšanās un uzziņas, sūtot e-pastu uz ilze.bulate@gmail.com ). Praktiskā nodarbība

 • Iespēja skolām un pirmsskolas mācību iestādēm
  31/08/15
  Alirana

  Labdien, cien. skolu/pirmsskolas mācību iestāžu vadītāji,

  Mēs – Latvijas Skaņas un Valodas Terapijas asociācija − ar prieku darām Jums zināmu, ka, pateicoties ASV organizācijas „Lutheran Social Services of New York” atbalstam, šajā mācību gadā skolām un pirmskolas mācību iestādēm ir radusies iespēja Latvijā pirmo radīto e - vides apmācību programmu „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” iegādāties ar ievērojamām atlaidēm.

  Labdien, cien. skolu/pirmsskolas mācību iestāžu vadītāji,

  Mēs – Latvijas Skaņas un Valodas Terapijas asociācija − ar prieku darām Jums zināmu, ka, pateicoties ASV organizācijas „Lutheran Social Services of New York” atbalstam, šajā mācību gadā skolām un pirmskolas mācību iestādēm ir radusies iespēja Latvijā pirmo radīto e - vides apmācību programmu „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” iegādāties ar ievērojamām atlaidēm.

  Pirmsskolas mācību iestādēm – 215 EUR

  Skolām – 360 EUR

  Aicinām izmantot šo iespēju un rakstīt mums savus pieteikumus

  programmai līdz š.g. 1. oktobrim uz e-pastu katrina.lapina@gmail.com. Tā kā piedāvājums ir ierobežotam skaitam, priekšroka tiks dota tām iestādēm, kas atsūtīs savus pieteikumus pirmās.

  E - vides apmācību programma „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.”

  • interaktīva,
  • mūsdienīga,
  • sistēmiska.

  Programma e-vidē latviešu valodas prasmju un iemaņu (klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas, runas un sapratnes) vingrināšanai bērniem no 3 gadu vecuma. Pagaidām vienīgā šāda kompleksa tipa programma Latvijā.

  Radīta ar mērķi atvieglot speciālistiem darbu, padarīt mācību procesu bērniem interesantāku, mūsdienīgāku un radošāku, izmantojot datoru un spēles elementus. Noderīga arī bērniem, kuru dzimtā valoda nav latviešu.

  Ieguvumi, lietojot šo programmu

  • Attīsta un trenē klausīšanās prasmes;
  • Uzlabo lasītprasmi un rakstītprasmi;
  • Rada izpratni par vārdšķirām;
  • Māca pareizu vārdu izrunu;
  • Bērns izmanto datoru gudri – mācību nolūkam spēles veidā;
  • Praktiski izmantojama skolā/bērnudārzā, kā arī mājās – kopā ar vecākiem;
  • Regularitāte nodrošina sasniedzamus rezultātus.
 • LABAS UN NOSTIPRINĀTAS VALODAS PRASMES SĀKUMSKOLĀ
  30/08/15
  Alirana

  LABAS UN NOSTIPRINĀTAS VALODAS PRASMES SĀKUMSKOLĀ – AKADĒMISKO REZULTĀTU PAMATS NĀKOTNĒ

  Latvijas Skaņas un Valodas Terapijas asociācijas valdes priekšsēdētāja Ilze Bulate, sākoties jaunajam mācību gadam, vēlas pievērst vecāku, speciālistu un sabiedrības uzmanību būtiskai prasmei, kuras vingrināšanas pakāpe jau mazotnē, noteiks ikviena skolēna akadēmiskos rezultātus, noteiks veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā un plašākā perspektīvā noteiks arī nācijas pastāvēšanu nākotnē.

  LABAS UN NOSTIPRINĀTAS VALODAS PRASMES SĀKUMSKOLĀ – AKADĒMISKO REZULTĀTU PAMATS NĀKOTNĒ

  Latvijas Skaņas un Valodas Terapijas asociācijas valdes priekšsēdētāja Ilze Bulate, sākoties jaunajam mācību gadam, vēlas pievērst vecāku, speciālistu un sabiedrības uzmanību būtiskai prasmei, kuras vingrināšanas pakāpe jau mazotnē, noteiks ikviena skolēna akadēmiskos rezultātus, noteiks veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā un plašākā perspektīvā noteiks arī nācijas pastāvēšanu nākotnē.

  Šajā rakstā runāšu par latviešu valodu un tās apguvi.

  Kāpēc ir ļoti būtiski pievērst pastiprinātu uzmanību latviešu valodas apgūšanai jau sākumskolā, uzskatot šo prasmi kā vienu no vissvarīgākajām prasmēm sākumskolas programmā?

  Atbilde ir ļoti vienkārša- visas citu mācību priekšmetu programmas ir balstītas labās latviešu valodas prasmēs- klausīšanās prasmē, lasīšanas prasmē, rakstīšanas prasmē un sapratnē. Ja ēkas fundaments- pamati nav nostiprināti jau sākumā, būs grūtības attīstīt citus dotumus, jo lielākā daļa laika tiks veltīta, aizlāpot robus pamatos. Tas ir tas, kas šobrīd jau notiek.

  Laba valodas prasme, APGŪTA un nostiprināta sākumskolā, nodrošinās to, ka skolēni labi varēs apgūt visus priekšmetus- matemātiku, vēsturi, ģeogrāfiju, bioloģiju, ķīmiju, fiziku nākotnē. Tāpēc ir tik svarīgi vingrināt labas latviešu valodas prasmes jau sākumskolā.

  Tāpat, ja sākumskolā nav nostiprināti valodas pamati (lasīšana, rakstīšana, raita runa un klausīšanās), bērni nevar tikt līdzi ārkārtīgi straujam mācību tempam. Savukārt steiga un nepacietība rada vēl lielāku trauksmi tiem bērniem, kuri dažādu objektīvu iemeslu dēļ, piem., audiālu, nespēj sekot mācību tempam. Tas bērnos rada vēl papildus arī emocionālu stresu.

  Skolotāji vairāk un vairāk saskaras ar situācijām, kurās valodas iemaņu apguve- lasīšana, rakstīšana, klausīšanās un sapratne- vairs nenotiek tik ātri un raiti kā tas bija agrāk. Ir nepieciešams daudz vairāk laika un arī daudz vairāk individuālas pieejas, lai daļai bērnu palīdzētu latviešu valodu apgūt.

  Par latviešu valodas apguvi var nedomāt tie, kuri apzināti jau no bērnības ir izvēlējušies orientēt sava bērna izglītību rietumu virzienā.

  Tomēr lielajam vairumam, kuri nav- valodas apguve ir ļoti, ļoti svarīga.

  Jēdzieni „mācīšanās grūtības” un „disleksija” ir ļoti populāri mūsdienās. Disleksiju parasti diagnosticē sākumskolā. Tomēr dažos gadījumos disleksija neizpaužas līdz brīdim, kad bērns kļūst vecāks un sāk mācīties gramatiku, sintaksi un lasīt garākus un sarežģītākus tekstus. Daudziem bērniem disleksija netiek atbilstoši diagnosticēta vairāku gadu garumā. Tas rada nopietnas lasīšanas problēmas un var būt cēlonis ne tikai zemam pašvērtējumam, bet arī grūtībām citu mācību priekšmetu apguvē.

  Mums ir jāsaprot, ka valodas apguve ir vitāli svarīga pašam bērnam, lai veiksmīgi pabeigtu skolu un vēlāk labi integrētos vidē.

  Ir dažādi pētījumi par iemesliem. Tas ir labi. Tomēr vairāk par pētījumiem šodien ir nepieciešami arī konkrēti risinājumi.

  Tāpat ir nepieciešami jauni, kompleksi paņēmieni, lai šo valodas apguves procesu dažādotu, padarītāku interesantāku bērniem un atvieglotu speciālistiem un vecākiem. Ir nepieciešama kompleksa pieeja, kurā ir apvienoti vismodernākie valodas apguves paņēmieni- klausīšanās, atkārtošana, lasīšana un rakstīšana.

  Valodas veidošanās procesā ļoti nozīmīgi ir, ka bērni iemācās klausīties, daudzreiz atkārtojot vienus un tos pašus vārdus, frāzes, teikumus. Tā bērni mācās modelēt un attīstīt valodu.

  Tāpat ir vajadzīgi arī atbilstoši un specifiski vingrinājumi klausīšanās spēju attīstībai, ar mērķi veicināt saistītas valodas veidošanos, izmantojot audio ierakstu materiālu, kuru var klausīties daudzas reizes atkārtoti. 

  Daudzos gadījumos to ar pacietību un piemērotiem instrumentiem var palīdzēt mājās veikt arī vecāki.

  Mēs zinām, ka valoda ir katras nācijas un katras kultūrtautas dvēsele. Pazūdot valodai, pazūd arī nācijas uzkrātais unikālais kultūrmantojums. Ikviena nācija ir dzīva tikai tad, ja uztur dzīvu tās dvēseli- valodu. Neviens cits mūsu vietā to nedarīs!

 • Jauns produkts!
  25/06/13
  Alirana

  Jau drīzumā mēs papildināsim mūsu produktu klāstu un piedāvāsim programmu „Klausies.Runā.Raksti.Lasi’, kurā mācīšanās procesā papildus tiks izmantota arī mūzika un speciāli skaņu ieraksti. Palieciet kopā ar mums! 

  Jau drīzumā mēs papildināsim mūsu produktu klāstu un piedāvāsim programmu „Klausies.Runā.Raksti.Lasi’, kurā mācīšanās procesā papildus tiks izmantota arī mūzika un speciāli skaņu ieraksti. Palieciet kopā ar mums! 

  SPECIĀLISTU interese un uzmanība visā pasaulē arvien vairāk ir vērsta uz iespējām, kādas var sniegt mūzika un ar to saistītie paņēmieni un tehnoloģijas. 
   
  Jaunākie pētījumi rāda, ka ar mūzikas klausīšanās palīdzību tiek stimulēts iekšējās auss mehānisms, kas vingrina iekšējās auss klausīšanās sliekšņus.
  Mūzikas klausīšanās mācīšanās procesā palīdz mazināt ārēju stresu un mazināt spriedzi, vienlaicīgi atbrīvojot smadzenes un nervu sistēmu no iekšēja sasprindzinājuma. Tas palīdz panākt iekšēja miera, atbrīvotības un līdzsvara sajūtu, saglabājot aktīvu fizisko ķermeni un darbīgu mentālo prātu. Nevis – “sasprindzināti” aktīvu, bet “atbrīvoti” aktīvu. Mācīšanās procesā mazinās nogurums. 
   
  Mūzikas speciālie ieraksti spēj palīdzēt smadzeņu darbībai nomierināties un ķermenim atslābināties. Tas ir vingrināms process, līdz tas automatizējas.