Lasītprasmes traucējumi

Lasītprasmes apguves traucējumi 

Lasītprasmes apguves traucējumu  agrīnās pazīmes
  1. Fonoloģisko spēju nepietiekama attīstība. (nespēja manipulēt ar fonēmām vārdos)
  2. Īslaicīgās atmiņas grūtības. (ietverot skaitļu, vārdu, teikumu atcerēšanos, kā arī var būt grūtības sekot norādījumiem, atkārtot un atcerēties daudzzilbju vārdus) 
  3. Nespēja korekti atkārtot nevārdus. (blir, plakt, kolic, skedū, cipelcaks, ķertķērājs u.c)
  4. Lēns priekšmetu, objektu nosaukšanas ātrums. (ietverot priekšmetus, objektus, burtus un skaitļus) 
  5. Iespējams runas plūsmas palēninājums. 
 
Pirmsskolas un sākumskolas posmā par iespējamu attīstības disleksiju (lasīt apguves grūtibām) liecina tas, ka bērnam ir grūtības: atšķirt labo no kreisā, augšu no apakšas, atrast vārdu ar atskaņām, iegaumēt mutiski izrunātus vārdus, iztaktēt vārda vai mūzikas ritmu, sadalīt dzirdētos vārdus daļās , diferencēt skaņas, iemācīties alfabētu, nedēļas dienas, krāsas, formas, skaitļus, iemācīties runāt, izrunāt garākus vārdus, iemācīties lasīt vai uzrakstīt savu vārdu, iemācīties saistību starp burtiem un skaņām, iemācīties lasīt vienkāršus vārdus, pareizi lietot jeb atšķirt līdzīgas skaņas (piemēram, b un p), izlasīt vārdā burtus pareizā secībā.
 
Disleksiju parasti diagnosticē sākumskolā. Dažos gadījumos disleksija neizpaužas līdz brīdim, kad bērns kļūst vecāks un sāk mācīties gramatiku, sintaksi un lasīt garākus un sarežģītākus tekstus. Daudziem bērniem disleksija netiek atbilstoši diagnosticēta vairāku gadu garumā. Tas rada nopietnas lasīšanas problēmas un ir cēlonis zemam pašvērtējumam. Šī iemesla dēļ ir svarīgi disleksijas simptomus noteikt pēc iespējas ātrāk. 
 
Arī vizuālās grūtības var liecināt par disleksiju, piemēram, grūtības atšķirt priekšmetus pēc lieluma un formas, grūtības sasiet, atpogāt, sīkās motorikas grūtības, grūtības kopēt, apvilkt, grūtības lietot galda piederumus, šķēres, aizsiet kurpju šņores. Arī lielās motorikas traucējumi, kā līdzsvara traucējumi kustību laikā, grūtības ķerot un metot, koordinācijas traucējumi un neveiklība var būt kā priekšvēstnesis disleksijai.