Mēs

Mūsu misija

Sniegt mūsdienīgus, iedarbīgus un veselībai draudzīgus paņēmienus un metodes skaņas un valodas terapijā, lai padarītu ikdienas dzīvi sakārtotāku, vieglāku, veselīgāku, priecīgāku un jaunām idejām, iespējām piepildītāku gan bērniem, gan pieaugušajiem.
 

Ko mēs piedāvājam?

Apmācību produktus ilgstošai, individuālai lietošanai bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem:
  • Valodas korekcijā;
  • Bilingvālajā apmācībā;
  • Stresa mazināšanā;
  • Emociju un domu līdzsvaram;
  • Svešvalodu paātrinātā apmācībā.
 
Konsultācijas, seminārus un apmācību programmas dažādu specialitāšu izglītības darbiniekiem, sociālās aprūpes speciālistiem, vecākiem, jaunajām māmiņām un studentiem, kā jebkuram citam interesentam.

Kāpēc?

Viena no būtiskākajām prasmēm, kura nosaka katra indivīda veiksmīgu integrāciju sabiedrībā, ir klausīšanās prasme. Kad šī prasme (skaņas uztvere) ir traucēta, tas būtiski iespaido mācīšanās un darba procesu kopumā, kā arī uzmanību, koncentrēšanās spējas, runu un valodu, atmiņu, lasīšanu, kustību koordināciju un komunikācijas spējas.
 
Mūsu komandas speciālistu lielā pieredze un zināšanas liecina, ka šobrīd izglītības sistēmā Latvijā trūkst zināšanu par efektīvām, mūsdienīgām metodēm un tāpēc arī nav pieejami praktiski materiāli, kā palīdzēt tiem, kuriem ir dažādas, ar auditoro skaņas uztveri saistītas problēmas. Tas rada spriedzi, nesapratni, bieži izraisa neiecietību gan izglītības speciālistos, gan sabiedrībā kopumā. Mūsdienu, uz panākumiem orientētā sabiedrībā, indivīdiem ar dažāda veida mācīšanās un uztveres grūtībām atrast savu vietu kļūst arvien grūtāk, tāpēc esam radījuši šo platformu, lai situāciju Latvijā mainītu un uzlabotu! Mēs zinām, ka mums kopā tas izdosies!