Klausies.Runā.Lasi.Raksti

Klausies.Runā.Lasi.Raksti.

Programma  „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” ir strukturēts, multisensors mācīšanās līdzeklis - klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmju pilnveidošanai latviešu valodā bērniem no 3 gadu vecuma. 
 
Programma  ir arī mūsdienīgs mācību līdzeklis bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar runas, valodas un komunikācijas traucējumiem -  klausīšanās iemaņu veicināšanā/ attīstīšanā un valodas prasmju pilnveidošanā/ attīstīšanā.  
 
Programmas „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” lietošanas ieguvumi:
  • Uzlabos un attīstīs klausīšanās prasmes;
  • Veicinās valodas attīstību;
  • Attīstīs spēju saklausīt patskaņus vārdos, vārdu savienojumos un teikumos;
  • Veidos izpratni par vārdšķirām;
  • Trenēs auditīvo uztveri un vizuālo atmiņu;
  • Veicinās lasīšanas un rakstīšanas prasmes.

Programma „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” ietver  vingrinājumu kopu, kuras saturā ir strukturētas zināšanas par latviešu valodas fonētikas un grafētikas likumībām. 
 
Programmu „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” var izmantot arī minoritāšu bērni un skolēni pareizai latviešu valodas apguvei. Tā būs noderīga arī pieaugušajiem, kuri dažādu apstākļu (slimības) dēļ zaudējuši spēju skaidri izteikties.
 
Programmu „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” var izmantot gan individuāli mājas apstākļos, gan arī bērnudārzā vai skolā – lai pilnveidotu,  papildinātu un dažādotu mācību stundu (logopēdijas nodarbībās un latviešu valodas stundās). 
 
Programma ir radīta latviešu valodā, atbilstoši valodas likumiem un īpatnībām. 
 
Lietojot programmu „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.”, tiek attīstīta spēja saklausīt patskaņus vārdos, vārdu savienojumos un teikumos. Tā veido izpratni par vārdšķirām, trenē auditīvo un vizuālo atmiņu, kā arī pilnveido vārdu krājumu un paplašina tā lietojuma iespējas. Skolas vecuma bērniem tā veicina lasīšanas un rakstīšanas prasmes.

 

Patskaņi A-Ā

Vingrinājumi skaņas a-ā saklausīšanai un atšķiršanai vārdos, vārdu savienojumos un teikumos.

Patskaņi E-Ē

Vingrinājumi skaņas e-ē saklausīšanai un atšķiršanai vārdos, vārdu savienojumos un teikumos.

Patskaņi I-Ī

Vingrinājumi skaņas i-ī saklausīšanai un atšķiršanai vārdos, vārdu savienojumos un teikumos.

Patskaņi U-Ū

Vingrinājumi skaņas u-ū saklausīšanai un atšķiršanai vārdos, vārdu savienojumos un teikumos.

Lai varētu abonēt, Jums ir jāpieslēdzas vai jāizveido jauns konts!

 

Reģistrācija