Produkti

Klausies.Runā.Lasi.Raksti.

Programma  „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” ir strukturēts, multisensors mācīšanās līdzeklis - klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmju pilnveidošanai latviešu valodā bērniem no 3 gadu vecuma. 
 
Programma  ir arī mūsdienīgs mācību līdzeklis bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar runas, valodas un komunikācijas traucējumiem -  klausīšanās iemaņu veicināšanā/ attīstīšanā un valodas prasmju pilnveidošanā/ attīstīšanā.  
 
Programmas „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” lietošanas ieguvumi:
  • Uzlabos un attīstīs klausīšanās prasmes;
  • Veicinās valodas attīstību;
  • Attīstīs spēju saklausīt patskaņus vārdos, vārdu savienojumos un teikumos;
  • Veidos izpratni par vārdšķirām;
  • Trenēs auditīvo uztveri un vizuālo atmiņu;
  • Veicinās lasīšanas un rakstīšanas prasmes.