rules

Lietošanas noteikumi

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie platformas www.alirana.lv (turpmāk tekstā – Platforma) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Platformu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Platformas reģistrēts lietotājs vai nav. Noteikumi nosaka Platformā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus un ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tā lietotājiem, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.