Vecākiem

Programma „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” veidota, balstoties uz valodas veidošanās agrīnām likumsakarībām. Programma ir domāta latviešu valodas prasmju attīstīšanai. Valodas veidošanās procesā ļoti nozīmīgi ir, ka bērni iemācās klausīties, daudzreiz atkārtot vienus un tos pašus vārdus, frāzes, teikumus. Tā bērni mācās modelēt un attīstīt valodu.
 
„Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” ir atbilstoši un specifiski vingrinājumi klausīšanās spēju attīstībai, ar mērķi veicināt saistītas valodas veidošanos, ievērojot un respektējot katra bērna individuālo attīstību, izmantojot audio ierakstu materiālu, kuru var klausīties daudz reižu atkārtoti. 
 
Klausīšanās iemaņu veidošana un attīstīšana sākas ģimenē, jo, lai bērniņš iemācītos runāt, vispirms viņam jāiemācās klausīties. Tas mūsdienu steidzīgajā pasaulē ir samērā liels izaicinājums. Kāpēc? Tāpēc, ka viss notiek ļoti strauji un steidzīgi. Funkcionālā pasaule, šķiet, ir aizmirsusi vienkāršu patiesību – lai bērns izaugtu un kļūtu pieaudzis viņam ir jāaug un jāattīstās dabīgā veidā. Diemžēl mūsu centieni intensificēt attīstību nedod gaidīto rezultātu, jo katram bērnam ir savs dabiskais ritms.
 
Programmā „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” radīti atbilstoši un specifiski materiāli klausīšanās spēju attīstībai, ievērojot un respektējot katra bērna individuālo attīstību, izmantojot audio ierakstu materiālu, kuru var klausīties daudz reižu atkārtoti. Izveidotā programma piedāvā bērnam pašam veidot un nostiprināt prasmi klausīties un salīdzināt dažādi skanošus balss tembrus (tiek piedāvāta izvēle – sieviešu un vīriešu balss ieraksts), pareizi izrunāt saklausīto, pareizi to izlasīt un uzrakstīt. Papildus tiek piedāvāti attēli vizuālo asociāciju nostiprināšanai.  
 
Inovatīvās tehnoloģijas pasaulē mūsdienās izmanto ierakstu (audio) materiālu, lai vingrinātu un trenētu klausīšanās iemaņas jebkurā vecumā ar mērķi pareizi iemācīties vai koriģēt noteiktas valodas prasmes. Programma „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” palīdzēs Jūsu bērnam iemācīties saklausīt, pareizi  izrunāt, izlasīt un uzrakstīt  vārdus, vārdu savienojumus un teikumus latviešu valodā.
 
Klausīšanās spējas  ir uzskatāmas kā galvenā un svarīgā komponente valodas spēju attīstīšanā, lasītprasmes un  rakstītprasmes veicināšanā.