Zinātne

Ko stāsta zinātne?

Mūsu dzīves kvalitāti ļoti nosaka spēja klausīties. Ir jāizšķir šīs divas- dzirdēšana un aktīva klausīšanās. Dzirdēšana un klausīšanās pēc Dr.Alfreda Tomatisa(1920-2001) uzskata ir atšķirīgi procesi.

Dzirdēšana ir pasīvs process, pasīva pieredze, kurā auss uztver/ neuztver skaņas un nosūta/ nenosūta tās galvas smadzenēm apstrādei. Klausīšanās savukārt ir aktīvs un nepārtraukti vingrināms process. Tas ir komplicēts process, kurā skaņa, nokļūstot auss gliemezī, pārvēršas elektriskajā signālā un nonāk smadzenēs. Smadzenes veic šo selekciju, interpretē un sniedz informāciju par to, ko dzirdam.

Ja kādu iemeslu dēļ auss nespēj ģenerēt vajadzīgās frekvences, impulss līdz galvas smadzenēm nenonāk un mēs objektīvi izjūtam dažāda veida grūtības ikdienas dzīvē.

Kā dažas no tām var minēt dažāda rakstura mācīšanās grūtības vai traucējumi, grūtības radošajās izpausmēs, svešvalodu uztverē, kustību koordinācijā, saskarsmē vai emociju līdzsvarā.

Klausīšanās prasme ir ļoti svarīga, lai uztvertu visu valodā esošo (saturošo) informāciju.

Klausīšanās prasme tieši ietekmē arī motivāciju, labu pašcieņu un pašvērtības apziņu. Būtiskākie auditorās sistēmas uzdevumi ir – savienot
Sevi ar sevi
Sevi ar citiem
Sevi ar pasauli
Sevi ar Visumu


Klausīšanās spēju traucējumi var iespaidot visu dzīves procesu- sekmes un panākumus, savstarpējo saskarsmi, savstarpējo sapratni, cieņu un iekšēju stabilitāti dzīvē.

Dr.Alfreds Tomatis uzskatīja, ka klausīšanās spējas sākas mātes dzemdē. Dr. Tomatis norāda, ka mātes balss augstākās frekvences baro un lolo bērnu dzemdē. Jaunajām un topošajām māmiņām būtu ļoti svarīgi zināt, ka dzemde ir skanoša un bērniņš uztver un sajūt visu to, ko uztver un sajūt māmiņa- gan domas, gan emocijas, gan sajūtas. Tāpēc, jo lielāks līdzsvars māmiņā, jo lielāks līdzsvars bērnā. Līdzsvaru iespējams uzturēt un vingrināt, klausoties speciāli radītus mūzikas ierakstus.

Skaņa un mūzika kalpo kā barība nervu sistēmai un mūsu iespējās ir to pareizi pielietot, izmantojot visas mūsu rīcībā esošās iespējas.

Tieši atzinums, ka skaņa un mūzika ir kā barība nervu sistēmai ir rosinājis speciālistus pasaulē meklēt jaunus risinājumus un radīt efektīvus veidus un programmas, kuras būtu pieejamas ikvienam.

Skaņas un mūzikas izmantošana klausīšanās spēju vingrināšanā ir lielisks, nekaitīgs un veselībai draudzīgs veids kā panākt, lai smadzenes spētu veiksmīgāk uztvert un apstrādāt informāciju, ko tās saņem skaņas signālu veidā.