Skolotājiem / Logopēdiem

 
Programma  „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” veidota, balstoties uz valodas veidošanās agrīnām likumsakarībām. Programma ir domāta latviešu valodas prasmju attīstīšanai. 
 
Tā ietver  vingrinājumu kopu, kuru saturā ir strukturētas zināšanas par latviešu valodas fonētikas un grafētikas likumībām. Programmā „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” ir atbilstoši un specifiski vingrinājumi klausīšanās spēju un fonemātikas attīstībai. Tā respektē katra bērna individuālo attīstību. Bērnudārzā un skolā logopēdi un skolotāji klausīšanās iemaņu veidošanā/trenēšanā izmanto savu balsi.  Speciāli izstrādāts audio ierakstu materiāls ļauj vingrinājumus klausīties daudz reižu atkārtoti. 
 
Gan valodas veidošanās procesā, gan valodas mācīšanās procesā svarīgi, ka bērni iemācās klausīties, daudzreiz atkārtojot vienus un tos pašus vārdus, frāzes, teikumus. Tā bērni mācās modelēt un attīstīt valodu, kā arī skolas vecumā – trenēt fonemātisko uztveri. Programmā „Klausies.Runā.Lasi.Raksti.” ir atbilstoši un specifiski vingrinājumi klausīšanās spēju un fonemātikas attīstībai, respektējot katra bērna individuālo attīstību, izmantojot audio ierakstu materiālu, kuru var klausīties daudzas reizes atkārtoti.
 
Izveidotā programma piedāvā bērnam pašam veidot un nostiprināt prasmi klausīties un salīdzināt dažādi skanošus balss tembrus (tiek piedāvāta izvēle – sieviešu un vīriešu balss ieraksts), pareizi izrunāt saklausīto, pareizi to izlasīt un uzrakstīt. Papildus tiek piedāvāti attēli vizuālo asociāciju nostiprināšanai. Inovatīvās tehnoloģijas pasaulē mūsdienās izmanto ierakstu (audio) materiālu, lai vingrinātu un trenētu klausīšanās iemaņas jebkurā vecumā ar mērķi pareizi iemācīties vai koriģēt noteiktas valodas prasmes. Programma palīdzēs skolēnam iemācīties saklausīt, pareizi  izrunāt, izlasīt un uzrakstīt  vārdus, vārdu savienojumus un teikumus latviešu valodā.
 
To var izmantot gan latviešu valodā runājoši, gan minoritāšu bērni un skolēni pareizai latviešu valodas apguvei. To var izmantot gan individuāli mājas apstākļos, gan arī bērnudārzā vai skolā – lai pilnveidotu,  papildinātu un dažādotu mācību stundu (logopēdijas nodarbībās un latviešu valodas stundās).